Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

University of West Attica


Καταγραφή Ερευνητικού Έργου

Πλατφόρμα καταγραφής ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Είσοδος

Οδηγίες Χρήσης

email : modip@uniwa.gr, τηλ : 210 5381544Πλατφόρμα καταγραφής ερευνητικού έργου για τη
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ